วันไหว้ครู 2558


รูปภาพของ webmaster
วันไหว้ครู 2558
           โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมคุณหญิงประยงคุ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย