นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster

นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โดยมีนางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ครั้งนี้ เพื่อพบปะผู้บริหารโรงเรียน ดูบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและครู สภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ด้านอาคาร สถานที่ รับทราบสภาพปัญหา สิ่งสำคัญเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป