ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558


รูปภาพของ ssspoonsak
แหล่งเรียนรู้นานาชาติ
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
กรุงเทพมหานคร 
 

 

นักเรียนม.6 ปีการศึกษา 2558 คิดว่าผลงานของเพื่อนคนใดสุดยอดประจำปีการศึกษา 2558 ให้เข้าไปโหวตภายในวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ที่ http://goo.gl/forms/AqfQmWjDU9 

 

นักเรียนเข้าไปโหวตได้ที่ห้องของตนเองเท่านั้น โดยโหวตตั้งแต่วันที่ 1-3 มกราคม 2559


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผลไม้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ขนมไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 กีฬานานาชาติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 อาหารนานาชาติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 สถานที่ท่องเที่ยวในเขตสาทร ยานนาวา บางคอแหลม บางรัก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 อาหารไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เทศกาลนานาชาติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาพยนต์นานาชาติ
 • ไปต่างประเทศ เลขที่ 1 นางสาว
 • The Maze Runner จัดทำโดยเลขที่ 2 นางสาวอารีรัตน์ สินสุวรรณกุล
 • Cinderella จัดทำโดย เลขที่ 3 นางสาวฐานิตา  ลิ้มรุ่งเรือง
 • รถไฟฟ้ามาหานะเธอ จัดทำโดย เลขที่ 4 นางสาวธัญวรัตม์ จักรกาญจน์
 • Beatiful Creatures จัดทำโดยเลขที่ 5 นางสาววัชรินทร์ ตั้งตระกูล
 • เเฟนฉัน จัดทำโดย เลขที่ 6 นางสาวสุวนันทื กิจประมูลสิน
 • ฮักนะสารคาม จัดทำโดยเลขที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ โพธิสาขา
 • Warm Bodies จัดทำโดย เลขที่ 8 นางสาวพิมพฤกษ์  พฤกษตระกูล
 • Brick Mansions จัดทำโดยเลขที่ 9 นางสาว ณฐอร เอฬกานนท์
 • FROZEN จัดทำโดย เลขที่ 10 นางสาว สิรินยา ถนอมสัตย์
 • BIG HERO 6 จัดทำโดยเลขที่ 11 นางสาวขวัญชก ผนวกสุข
 • สุสานหิ่งห้อย จัดทำโดยเลขที่ 12 นางสาวปรารถนา เฟื่องฟูนุวัฒน์
 • Alice in Wonderland จัดทำโดยเลขที่ 13 นางสาวสุปรียา วงศ์สระคู
 • Paper Towns จัดทำโดยเลขที่ 14 นางสาวญาสุมินทร์ สุขเกษม 
 • Met the Robinson จัดทำโดย เลขที่ 15 นางสาว สุนีณัฐ สือวงศ์ประยูร
 • The Little Mermaid จัดทำโดยเลขที่ 16 นางสาวสุวภัทร จินดานิธิศ
 • Wreck-It Ralph จัดทำโดย เลขที่ 17 นางสาว ธนัชชา ตั้งหมั่นกิจ
 • Ice age จัดทำโดย เลขที่ 18 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทองเปราะ
 • Percy Jackson จัดทำโดย เลขที่ 19 นางสาว พันธุ์ทิพา เดชลิ้มอนันต์
 • Maleficent จัดทำโดย เลขที่ 20 นางสาวกรวีร์ คงมานนท์
 • Divergent จัดทำโดย เลขที่ 21 นางสาว ภคมน บัวสุวรรณ์  ตัวแทนห้อง
 • Jurassic world จัดทำโดย เลขที่ 22 นางสาว ปัญชิกา ผลพรพิเชฐ
 • MINIONS จัดทำโดย เลขที่ 23 นางสาวอุษณิษา พัฒนวีรางกูล
 • Dark Shadows จัดทำโดยเลขที่ 24 นางสาว ธนพร ไมตรีสันติวงศ์
 • Toy Story จัดทำโดยเลขที่ 25 นางสาวปัณณรัตน์ ธนบูลย์รุ่งสิริ
 • Iron Man จัดทำโดยเลขที่ 26 นางสาวปภาวดี สุทธิรัตนชัย
 • Secretly Greatly จัดทำโดยเลขที่ 27 นางสาวณัชชา วงศ์วรพฤกษ์
 • Amazing Spidrman จัดทำโดยเลขที่ 28 นางสาว ธรรสมนต์ จารุเบ็ญจลักษณ์
 • X-Men จัดทำโดยเลขที่ 29 นางสาว ปาณิสรา พัฒนวีรางกูล
 • กวน มึน โฮ จัดทำโดย เลขที่ 30 นางสาว ชนิกานต์ กล่ำอินทร์
 • Inside Out จัดทำโดย เลขที่ 31 นางสาวลินดา เอนกลาภากิจ
 • ไทม์ไลน์ จดหมาย ความทรงจำ จัดทำโดยเลขที่ 32 นางสาวชนกนันท์ คำอุ่น