สุริโยทัยเกม 2558


รูปภาพของ webmaster
 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน สุริโยทัยเกม 2558 เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ที่สนามโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย