วันอำลา ท่านผู้อำนวยการสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์


รูปภาพของ webmaster
              เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้จัดให้มีงานอำลา ท่านผู้อำนวยการสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ที่จะไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ณ บริเวณสนามโรงเรียน