พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


รูปภาพของ webmaster
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558