ต้อนรับผู้อำนวยการจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการคนใหม่


รูปภาพของ webmaster
    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการจินตนาศรีสารคาม ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย