ผู้อำนวยการจิตนา ศรีสารคาม พบนักเรียน


รูปภาพของ webmaster
        เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้มีพิธีต้อนรับผู้อำนวยการจิตนา ศรีสารคาม ที่บริเวณสนามของโรงเรียน