เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


รูปภาพของ poonsak

เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
ทรงมีพระชนมายุครบ 89 พรรษา