การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 

ด่วน นักเรียนที่จะแจ้งความจำนงเข้าม.1
แล้วไม่สามารถแจ้งได้ ไม่ต้องแจ้ง
ให้มาสมัครได้เลยตั้งแต่วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 

####เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1###
 • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
  • เว็บไซต์แจ้งความจำนง http://www.bangkok2.org ระบบจะเปิดให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป
  • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/E2yQxd
  • ประกาศผลสอบและรายงานตัว 9 มีนาคม 2560 คลิกอ่านผลสอบ
 • ห้องเรียนปกติ 
  • เว็บไซต์แจ้งความจำนง http://www.bangkok2.org ระบบจะเปิดให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนแจ้งความจำนงห้องเรียนปกติ ตั้งแต่วันที่ 25-30 มีนาคม 2560
  • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/6ORKnq
  • ประกาศผลสอบและรายงานตัวความสามารถพิเศษวันที่ 31 มีนาคม 2560 คลิกอ่านผลสอบ
  • ประกาศผลสอบและรายงานตัววันที่วันที่ 5 เมษายน 2560 คลิกอ่านผลสอบ
###เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ###
 • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
 • ห้องเรียนปกติ