คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ร่วมทำริบบิ้นดำแจกประชาชนในชุมชน และที่ท้องสนามหลวง


รูปภาพของ webmaster

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนำโดยท่านผู้อำนวยการจินตนา ศรีสารคาม พร้อมใจจัดทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการแก่ประชาชนในชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังได้นำโบว์สีดำและจัดลูกอมเป็นซองเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ท้องสนามหลวงด้วย