นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนำคณะกรรมการและนักเรียนจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคมและสาธารณประโยชน์


รูปภาพของ webmaster

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นางนงโภชน์ วงศ์ตระกูล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนำคณะกรรมการ คุณครูและนักเรียนจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ท้องสนามหลวง

 

+