กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี


รูปภาพของ webmaster
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559