กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


รูปภาพของ webmaster
 
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ลานกีฬาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
วันศุกร์ที่ ๒  ธันวามคม  ๒๕๕๙
...................................
๐๖.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ ๑๐ ณ ห้องเกียรติยศ
๐๖.๓๐ น. - ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ และผู้มารับ ถุงบุญ (ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ) ณ.บริเวณทางเข้าหน้าป้อมยาม
๐๗.๓๐ น. - คณะครู-นักเรียน ,คณะกรรมการสถานศึกษา, สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ,ศรีสุริโยทัยสมาคม,เครือข่ายผู้ปกครอง
  และชมรมครูอาวุโส และผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณงาน
๐๗.๓๐ น. - ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา ( และจุดเครื่องทองน้อย (ด้านล่าง))
- ตัวแทนกล่าวอาราธนา
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป ประกอบพิธีสงฆ์
- เจ้าหน้าที่ (ครูชาย) ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง จากพระบรมสาทิสลักษณ์มาบริเวณด้านหน้า
  พระสงฆ์ ๑๐ รูป
- ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัย
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานในพิธีกรวดน้ำ
- ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา  กราบลาประธานสงฆ์
- เสร็จพิธีสงฆ์
(ฝ่ายสถานที่จัดระเบียบผู้ลงทะเบียนรับถุงบุญ)
๐๙.๐๐ น. - นางนงโภช  วงตระกูล  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ชุดใหญ่)
- ดร. จินตนา  ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กล่าวสำนึกในพระมหากรุณธิคุณ
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  - ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  - ฝ่ายบริหาร ตัวแทนทุกเครือข่าย กลุ่มสาระ มอบถุงบุญ บริเวณโต๊ะด้านหน้าเสาธง ตามลำดับ 
    (589 ชุด ๆ  ละ 20 คน จำนวนประมาณ 30 ชุด)
๑๐.๐๐     เสร็จพิธี ถ่ายภาพร่วมกัน
เชิญรับประทานอาหารที่ห้องวิชาการ (บุฟเฟ่)
หมายเหตุ : การแต่งกาย  
- ครู-บุคลากร ชุดดำไว้ทุกข์/ สูทโรงเรียน   
- สำหรับประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดดำสุภาพไม่มีลวดลาย