โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ


รูปภาพของ webmaster

 

               โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษ กรุงเทพมหานคร เขต 2 ณ วัดกระทุ่ม(เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันทีี่ 29 พฤศจิกายน 2559