ยานอวกาศ และ กระสวยอวกาศ  ยานอวกาศ หรือ กระสวยอวกาศ (Space Craft)
 

                   

                         ที่มาwww.intell.rtaf.mi.th/.../49486-01.jpg

เทคโนโลยีด้านอวกาศของมนุษย์ชาติเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีการคิดค้นพัฒนายานอวกาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เดินทางได้ไกลขึ้น และใช้พลังงานน้อยลง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ภารกิจของยานอวกาศนี้จะมีทั้ง การทำเส้นทาง การสื่อสาร การสำรวจโลก เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนายานอวกาศก็คือ ความเร็ว ซึ่งยังทำได้อย่างจำกัดอยู่มาก ทำให้การเดินทางแต่ละครั้งอาจจะกินเวลานานเป็นเดือนๆ ทำให้เราไม่สามารถส่งมนุษย์เดินทางไปได้ไกล
กระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรี หนึ่งในยานอวกาศที่ใช้ปฏิบัติการเหนือพื้นโลก

ยานอวกาศออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
         1.  ยานอวกาศที่มีคนบังคับ ซึ่งจะเดินทางในช่วงเวลาสั้นๆ เช่นโคจรรอบโลกปัจจุบันมนุษย์เดินทางไปในอวกาศได้ไกลสุดเพียงดวงจันทร์เท่านั้น
         2. ยานอวกาศที่ไม่มีคนบังคับเนื่องจากการสำรวจบางครั้งต้องใช้เวลาเดินทางไกลมากและอันตรายต่อมนุษย์จึงเป็นหน้าที่ของยานที่ถูกบังคับจากภาคพื้นดินบนโลกบางที่เราเรียกยานแบบนี้ว่า Robot Scpace Craft   

                                                

ที่มาhttp://www.hs9ai.com/images/qwb_image432552201049.jpg