โรคกระดูกพรุน ... แล้วกระดูกเราต้องเป็นรูงั้นเหรอ!!!!!!


รูปภาพของ sss27214

วิตามินดี

วิตามินดีมีความจำเป็นในการดูดซึมแคลเซียมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ ในบ้านเรามักจะไม่มีปัญหาการขาดวิตามีนดี เนื่องจากมีแสงแดดตลอดปี จากการศึกษาในคนไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยการขาดวิตามินดีในขณะนั้น พบว่าคนไทยขาดวิตามินดีน้อย แต่จากการศึกษาต่อๆ มาพบว่าคนไทยเป็นจำนวนมากมีระดับวิตามินดีไม่เพียงพอเพราะหลบแดด มากกว่าครึ่งของผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนในหลายประเทศทั่วโลกได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนในประเทศไทยจำนวนถึงร้อยละ 47 เป็นโรคกระดูกพรุนเนื่องจากการได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ การได้รับแสงแดดไม่เพียงพอมีผลต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

วิตามินดีมีผลต่อการดูดซึมแคลเซียมจากลำไส้ ควบคุมการขับถ่ายแคลเซียมออกจากไต และควบคุมการสะสมแคลเซียมบนกระดูก ปกติแล้ว คนไทยได้รับปริมาณแสงแดดมากพอที่จะทำให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามินดีได้เองอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม อาจเกิดภาวะขาดวิตามินดีเช่นกัน หากใช้เวลาอยู่แต่ในที่ร่มเป็นหลัก แนวทางเสริมอย่างอื่นได้แก่ ออกกำลังกายกลางแจ้งอย่ากลัวแดด เพราะร้อยละ 90 ของวิตามินดีในร่างกายมาจากการสร้างขึ้นของผิวหนังเมื่อทำปฏิกิริยากับรังสีอุลตราไวโอเลตชนิดบี หรือยูวีบี หลังจากได้รับแสงแดด

 

ที่มาของรูปภาพ:http://www.bangkokhealth.com

 

เอสโตรเจน

1.เอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเพศหญิง นอกจากจะช่วยพยุงเนื้อกระดูกเอาไว้ และช่วยป้องกันการสูญเสียเนื้อกระดูกแล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มเนื้อกระดูกอีกด้วย
2.ภาวะพร่องเอสโตรเจนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน
3.เอสโตรเจนออกฤทธิ์ผ่านทางฮอร์โมนแคลซิโตนิน และสร้างสารซึ่งมีผลควบคุมการทำงานของเซลสลายกระดูก ซึ่งจะช่วยทำให้เซลสร้างกระดูกทำงานได้ดีขึ้น
4.การลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนของหญิงวัยหมดประจำเดือน ทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายลดลง เป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้น
5.ในคนปกติความหนาแน่นของกระดูกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในอายุระหว่าง 30-35 ปี โดยร้อยละ 90 ความหนาแน่นของกระดูกจะมีค่าสูงสุดก่อนอายุ 20 ปี และอีกร้อยละ 10 ความหนาแน่นของกระดูกจะเพิ่มสูงสุดในอายุระหว่าง 20-35 ปี หลังจากนั้นความหนาแน่นของกระดูก จะเริ่มลดลงทั้งในหญิงและชาย โดยจะลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 6-8 ทุก ๆ 10 ปี
6.แต่ในหญิงเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน อัตราการลดลงของความหนาแน่นของกระดูก จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ช่วยพยุงความหนาแน่นของกระดูกไว้ โดยที่การลดลงความหนาแน่น ของกระดูก ในหญิงวัยหมดประจำเดือนอาจจะสูงถึงร้อยละ 5-10 ต่อปี    

 

ที่มาของรูปภาพ:http://www.bangkokhealth.com

 กระดูกถือว่าสเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของร่างกาย จากการที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอตัวข้าพเจ้าเองคิดว่า คนที่ได้รับรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนนี้ก็จะทำให้ตระหนักและใส่ใจถึงความสำคัญของกระดูกมากขึ้น และรู้จักวิธีที่ทำให้กระดูกแข็งแรง และรู้จักที่จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตหรือไม่ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อกระดูกCool

น.ส.ศิรินทร์    ปัชชา   ม.6/7   เลขที่ 27 (เพื่อน)


รูปภาพของ sss27210

แต่ก่อนเราไม่เคยสนใจเลย

แต่ต้องสนใจแล้วแหละว้าวววว!!ดีจัง จะไว้จำเอาไปบอกแม่นะ

ขอบคุนมาก ขวัญ^^ข้อมูลเยอะจัง งงง

เต็มเปรี่ยมด้วยความรู้>>> 

ขอบคุณนะเนื้อหาครบถ้วนมากๆ เจาะลึกทุกอย่าง ละเอียดจริงๆ

 


รูปภาพของ kalayarat

ขอบคุณค่ะ   ตรวจแล้ว

.กัลยารัตน์