โรคกระดูกพรุน ... แล้วกระดูกเราต้องเป็นรูงั้นเหรอ!!!!!!


รูปภาพของ sss27214

ลักษณะอาการของโรคกระดูกพรุน

ลักษณะอาการของผู้สูงอายุสตรี และบุรุษวัยทอง ที่แสดงออกว่ากำลังเกิด ภาวะโรคกระดูกพรุนในร่างกาย ที่สามารถรู้ได้ด้วยตนเอง คือ

 1. ฟันจะมีอาการเสียวฟันได้บ่อยๆ เนื่องจากมีการร้าวของฟัน โดยที่ฟันไม่มีรอยผุ หรือไม่มีการร่นของเหงือก โดยปกติ อาการเสียวฟัน มักมีปัญหามาจากฟันผุ หรือการมีเหงือกร่น ทำให้ส่วนผิวของรากฟันเผยผึ่ง (cementum expose) ในกรณีเสียวฟันเช่นนี้ ทันตแพทย์จะทำการรักษาฟันผุ และผิวของรากฟัน ที่เผยผึ่งให้กลับดีขึ้นดังเดิม อาการเสียวฟัน ก็จะหายไป
แต่ในกรณีนี้ อาการเสียวฟันเกิดขึ้นจากการร้าวของฟัน (crack tooth syndrome) การร้าวของฟัน ที่ทำให้เกิดอาการเสียวฟัน เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการเคี้ยวอาหาร ที่มีความแข็งมากกว่าปกติ การกัดก้อนกรวดขนาดเล็ก ที่ปะปนมาในข้าวที่เรารับประทาน การกัดเน้นฟัน (clenching) และการนอนกัดฟัน (bruxism) เป็นต้น

ที่มาของรูปภาพ:www.scumdoctor.com

ฟันที่เกิดรอยร้าว จะพยายามรักษาตัวเอง ด้วยการสร้างเนื้อฟันจากด้านโพรงประสาทฟัน ขึ้นมาเสริมความแข็งแรง (reparative dentine) จึงทำให้รอยร้าวนั้น เข้าไปไม่ถึงโพรงประสาทฟัน และทำให้อาการเสียว และปวดฟันอาจหายไปเองได้ในบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่มีภาวะอาการของโรคกระดูกพรุน ในผู้สูงอายุ การร้าวของฟันจะค่อยๆ เกิดขึ้น เนื่องจากภาวะการสร้างเนื้อฟัน ขึ้นมาเสริมความแข็งแรงของฟัน เกิดขึ้นได้ช้ากว่าคนหนุ่มสาว ฟันจะมีอาการเสียว เนื่องจากการร้าวของฟัน (crack tooth syndrome) ได้มากกว่าคนหนุ่มสาว ซึ่งเราสามารถสังเกตุได้ด้วยตนเอง โดยสังเกตุดูว่าฟันซี่ดังกล่าวนั้น จะมีอาการเสียวเมื่อเคี้ยว หรือ กัดอาหารที่แข็งและเหนียวมากๆ และบางครั้งจะมีอาการปวด หรือเสียวในขณะคลายแรงกัด หรือเคี้ยวร่วมด้วย โดยที่ฟันไม่มีรอยผุ หรือไม่มีการร่นของเหงือก

ในกรณีที่มีอาการเสียวฟัน ผู้สูงอายุควรไปพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุโดยละเอียด และต้องได้รับการรักษาโดยด่วน เพราะถ้ารอยร้าวนั้นเกิดการขยายใหญ่ขึ้น หรือลุกลามไปถึงรากฟันแล้ว จำเป็นต้องถอนฟันซี่นั้นออก เพราะในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีรักษาฟัน ที่แตก (vertical root fracture) ได้
 
  2. ฟันผุกร่อน และหลุดล่วงง่าย  
  3. หลังงุ้มลง และส่วนสูงลดลง เนื่องจากข้อต่อของกระดูกสันหลัง เริ่มปรากฏการเสื่อมลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อม และบางลงของหมอนรองกระดูกสันหลัง ผู้สูงอายุบางท่านเมื่อวัดส่วนสูงดู ปรากฏว่าส่วนสูง อาจลดลงได้ถึง 2 เซนติเมตร จากส่วนสูงเดิมที่เคยวัดได้ ขณะเมื่อเป็นหนุ่มและสาว 
  4. ขาหรือเข่า เริ่มมีอาการโก่งออกมามากกว่าปกติ เนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านมี น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากความอ้วน ขาและเข่าที่เริ่มมีภาวะกระดูกพรุน ต้องรับน้ำหนักกดทับมากขึ้น ทำให้ขาโก่งกว่าปกติได้ 
  5. เมื่อออกเดินบางครั้ง จะมีอาการปวดเสียวบริเวณข้อต่อต่างๆ เช่น ข้อเข่าเป็นต้น ซึ่งเกิดจากการเสื่อมลงของเซลล์ต่างๆ บริเวณข้อต่อต่างๆ รวมทั้งการเสื่อมลงของ เซลล์กระดูกบริเวณดังกล่าวด้วย  
  6. อาการปวดกระดูก ซึ่งนายแพทย์สิรินทร์ ชัยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญออร์โธปิดิกส์ สถานพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์ ได้อธิบายไว้ดังนี้ อาการปวดกระดูก เป็นอาการที่สำคัญของคน ที่เป็นโรคกระดูกโปร่งบาง หรือกระดูกพรุน อาการนี้ อาจยังไม่แสดงให้ผู้ป่วยในระยะแรกๆ สาเหตุแห่งการปวดกระดูก เนื่องมาจากมีการยุบ หรือหักในเนื้อกระดูก แต่กระดูกยังคงรูปอยู่ได้ เมื่อมีปัจจัยภายนอกมากระทบ เช่น หกล้ม กระดูกก็จะหักให้เห็นชัดเจน

ที่มาของรูปภาพ:http://www.scumdoctor.com

ที่มาของรูปภาพ:http://www.thaijoints.com

กระดูกที่มีอาการปวด และพบได้บ่อยๆ คือ กระดูกสันหลัง สะโพก และกระดูกปลายแขน เพราะกระดูกเหล่านี้ มีลักษณะจำเพาะ คือ เนื้อกระดูกเป็นฟองน้ำ มีแคลเซี่ยมเป็นแกน (caucellous bone) หุ้มด้วยกระดูกแข้ง (cortex) บางๆ ส่วนกระดูกของร่างกายส่วนอื่น เกิดอาการปวดน้อยมาก เพราะลักษณะของกระดูกเป็นกระดูกแข็ง (cortex) เป็นส่วนใหญ่

 

 

 กระดูกถือว่าสเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของร่างกาย จากการที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอตัวข้าพเจ้าเองคิดว่า คนที่ได้รับรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนนี้ก็จะทำให้ตระหนักและใส่ใจถึงความสำคัญของกระดูกมากขึ้น และรู้จักวิธีที่ทำให้กระดูกแข็งแรง และรู้จักที่จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตหรือไม่ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อกระดูกCool

น.ส.ศิรินทร์    ปัชชา   ม.6/7   เลขที่ 27 (เพื่อน)


รูปภาพของ sss27210

แต่ก่อนเราไม่เคยสนใจเลย

แต่ต้องสนใจแล้วแหละว้าวววว!!ดีจัง จะไว้จำเอาไปบอกแม่นะ

ขอบคุนมาก ขวัญ^^ข้อมูลเยอะจัง งงง

เต็มเปรี่ยมด้วยความรู้>>> 

ขอบคุณนะเนื้อหาครบถ้วนมากๆ เจาะลึกทุกอย่าง ละเอียดจริงๆ

 


รูปภาพของ kalayarat

ขอบคุณค่ะ   ตรวจแล้ว

.กัลยารัตน์